Välj en sida

PRESS

Ansök om ackreditering till Park Sounds genom att skicka information om:

– Namn, ålder, befattning.
– Vilken media? (TV/radio/webb)
– Vad vill du rapportera från festivalen?

Skicka till parken@huskvarna.folketspark.com

Incheckning för ackrediterade sker vid ankomst till festivalen.

Har du frågor som rör press eller media på Park Sounds, kontakta parken@huskvarna.folketspark.com